ใบรับรอง SONCAP

If you are an exporter looking to sell your products in Nigeria, it is essential to obtain a Standards Organisation of Nigeria Conformity Assessment Programme (SONCAP) certificate. The SONCAP program requires all exporters to obtain this certificate before importing goods into the country. In this article, we will explore why a SONCAP certificate is essential…

ใช้เวลานานแค่ไหนในการออกใบรับรอง SABER

ด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจและการค้าของประเทศอย่างต่อเนื่อง การค้าระหว่างประเทศได้นำโอกาสมากมายมาสู่การพัฒนาวิสาหกิจในประเทศ หากองค์กรต้องการส่งออกผลิตภัณฑ์ จะต้องดำเนินการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องตามข้อบังคับของประเทศเป้าหมาย และหลังจากได้รับใบรับรองแล้วเท่านั้นจึงจะเข้าสู่ประเทศเป้าหมายได้...