ใบรับรองผลิตภัณฑ์ soncap คืออะไรและจะได้รับอย่างไร

การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้นำโอกาสสำหรับองค์กรต่างๆ ด้วยการพัฒนาระดับการค้าระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาระหว่างประเทศขององค์กรได้นำไปสู่ฤดูใบไม้ผลิที่ดีขึ้นเช่นกัน ดังนั้นการส่งออกผลิตภัณฑ์ขององค์กรจึงกลายเป็นกระบวนการขายปกติ หลังจากได้รับการรับรองที่เกี่ยวข้อง ผลิตภัณฑ์สามารถ...

ฉลากประสิทธิภาพการใช้น้ำของซาอุดีอาระเบียช่วยให้บ้านของคุณใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Want to save water at home? Check the Saudi Water Efficiency Label! Our labels ensure your home is water-efficient so you can save money and protect the environment. The Saudi government has introduced water efficiency labels for households to help protect this important resource. The label is similar to the energy efficiency label on many…