Australische regionale certificering

RCM

rcm

Lokale verantwoordelijke leverancier vereist voor elk product dat van toepassing is op ACMA RCM. Leveranciers van producten die onder de ERAC-scope vallen, moeten een ABN hebben om zich als leverancier te kunnen registreren. Producten die niet onder de ERAC-scope vallen, kunnen worden geleverd via een lokale RCM-leveranciersagent die namens hen optreedt.

SAA

saa

Australische normalisatie-instellingen van Standards Association of Australian, zo veel van mijn vrienden noemden de Australische certificering SAA-certificering. SAA is eigenlijk gewoon normerende instantie, zonder productcertificering af te geven. SAA en later omgedoopt tot Standards Australia Limited.