ce

ce

The Conformitè Europëenne (CE) Mark is defined as the European Union’s (EU) mandatory conformity marking for regulating the goods sold within the European Economic Area (EEA) since 1985. The CE marking represents a manufacturer’s declaration that products comply with the EU’s New Approach Directives.

UKCA

UKCA

De UKCA-markering (UK Conformity Assessment) is de nieuwe Britse productmarkering die vereist zal zijn voor bepaalde producten die in Groot-Brittannië (Engeland, Wales en Schotland) op de markt worden gebracht. Het dekt de meeste producten waarvoor voorheen de CE-markering vereist was.

bereiken

bereiken

REACH is een verordening van de Europese Unie die is aangenomen om de gezondheid van de mens en het milieu beter te beschermen tegen de risico's die chemische stoffen kunnen opleveren en om tegelijkertijd het concurrentievermogen van de chemische industrie in de EU te versterken.

rohs

rohs

RoHS betekent "Beperking van bepaalde gevaarlijke stoffen" in de "Gevaarlijke stoffenrichtlijn" in elektrische en elektronische apparatuur. Deze beperking is verankerd in EU-richtlijn 2011/65/EU. Als een product RoHS-gecertificeerd is, bevestigt dit dat het aandeel gevaarlijke of moeilijk te verwijderen stoffen beperkt is tot het maximaal toegestane.